e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Maj 2010

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Miejsce rejestracji samochodu

  Czy posiadając meldunek stały w mieście A mogę zarejestrować samochód w B, jeżeli posiadam w B meldunek tymczasowy albo jeżeli nie posiadam meldunku tymczasowego? W szczególności chodzi o zarejestrowanie pojazdu w mieście B i możliwość korzystania z uprawnień w miejscu zamieszkania (...)

Dzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2010

  Sprawa F-17/10: Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2010 r. — Daake przeciwko OHIM

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2010

  Sprawa F-18/10: Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2010 r. — Capidis przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2010

  Sprawa F-16/10: Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2010 r. — Almeida Campos i in. przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Sprawa F-14/10: Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2010

  Sprawa F-15/10: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2010 r. — Andres i in. przeciwko EBC

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2010

  Sprawa F-13/10: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2010 r. — De Nicola przeciwko EBI

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2010

  Sprawa F-33/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 marca 2010 r. — Tzvetanova przeciwko Komisji (Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — Warunki przewidziane w art. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Miejsce stałego zamieszkania — Pobyt w miejscu zatrudnienia w charakterze studenta w okresie odniesienia — Odbycie staży poza miejscem zatrudnienia w okresie odniesienia — Uwzględnienie rzeczywistego zamieszkiwania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2010

  Sprawa F-47/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 25 marca 2010 r. — Buschak przeciwko Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Służba publiczna — Europejska Fundacja na rzecz Poprawy warunków Życia i Pracy — Zakres obowiązków zastępcy dyrektora — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Interes prawny — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2010

  Sprawa F-99/09: Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2009 r. — Elisavet Papathanasiou przeciwko OHIM

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Sprawa F-7/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 lutego 2010 r. — Faria przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z oceny — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2006/2007 — Żądnie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny — Oczywisty błąd w ocenie — Zadośćuczynienie za krzywdę)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2010

  Sprawa F-26/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 marca 2010 r. — N przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie — Dopuszczalność — Mobbing — Obowiązek staranności — Krzywda)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Sprawa T-303/94: Postanowienie Sądu z dnia 4 marca 2010 r. — de Jong przeciwko Radzie i Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Sprawa T-312/08: Postanowienie Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Ellinikos Niognomon przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Sprawa T-350/08: Postanowienie Sądu z dnia 18 marca 2010 r. — Papierfabrik Hamburger-Spremberg przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2010

  Sprawa T-428/09: Postanowienie Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Berenschot Groep przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2010

  Sprawa T-144/10: Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2010 r. — Space Beach Club przeciwko OHIM — Flores Gómez (SpS space of sound)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2010

  Sprawa T-143/10: Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2010 r. — Ben Ri Electrónica przeciwko OHIM — Sacopa (LT LIGHT-THECNO)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2010

  Sprawa T-135/10: Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2010 r. — Pieno žvaigždės przeciwko OHIM — Fattoria Scaldasole (Iogurt.)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2010

  Sprawa T-138/10: Skarga wniesiona w dniu 24 marca 2010 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  Sprawa T-130/10: Skarga wniesiona w dniu 17 marca 2010 r. — Lux Management przeciwko OHIM — Zeis Excelsa (KULTE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2010

  Sprawa T-123/10: Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2010 r. — Hartmann przeciwko OHIM (Complete)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2010

  Sprawa T-124/10: Skarga wniesiona w dniu 17 marca 2010 r. — Lidl Stiftung przeciwko OHIM — Vinotasia (VITASIA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2010

  Sprawa T-121/10: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2010 r. — Conte i in. przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2010

  Sprawa T-120/10: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2010 r. — ClientEarth i in. przeciwko Komisji Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2010

  Sprawa T-116/10: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2010 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Sprawa T-110/10: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2010 r. — Insula przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2010

  Sprawa T-114/10: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2010 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2010

  Sprawa T-109/10: Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2010 r. — Luksemburg przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Sprawa T-107/10: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2010 r. — Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH przeciwko OHIM

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Sprawa T-6/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 marca 2010 r. — Sviluppo Globale przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne — Procedura przetargowa — Odrzucenie oferty — Wniosek o zawieszenie wykonania i o zastosowanie środków tymczasowych — Utrata szansy — Brak poważnej i nieodwracalnej szkody — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Sprawa T-16/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 marca 2010 r. — Alisei przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Program ustanawiający mechanizm pomocy żywnościowej przeznaczony dla krajów rozwijających się — Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie subwencji — Odmowa przyznania subwencji — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak interesu prawnego — Nieuwzględnienie wymogów formalnych — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2010

  Sprawa T-104/10: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2010 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Sprawa T-155/09: Postanowienie Sądu z dnia 8 marca 2010 r. — Maxcom przeciwko OHIM — Maxdata Computer (maxcom) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2010

  Sprawa T-1/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 marca 2010 r. — SNF przeciwko ECHA (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — REACH — Sklasyfikowanie akrylamidu jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy — Wniosek o zawieszenie wykonania i zarządzenie środków tymczasowych — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Sprawa T-5/09: Postanowienie Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Lind przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Konsekwencje dla zdrowia publicznego wypadku jądrowego w Thulé (Grenlandia) — Dyrektywa 96/29/Euratom — Niepodjęcie przez Komisję środków wobec państwa członkowskiego — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2010

  Sprawa T-6/09: Postanowienie Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Hansen przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Konsekwencje dla zdrowia publicznego wypadku jądrowego w Thulé (Grenlandia) — Dyrektywa 96/29/Euratom — Niepodjęcie przez Komisję środków wobec państwa członkowskiego — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Sprawa T-105/07: Postanowienie Sądu z dnia 3 marca 2010 r. — MarketTools przeciwko OHIM — Optimus-Telecomunicações (ZOOMERANG) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2010

  Sprawa T-516/08: Postanowienie Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Eriksen przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Konsekwencje dla zdrowia publicznego wypadku jądrowego w Thulé (Grenlandia) — Dyrektywa 96/29/Euratom — Niepodjęcie przez Komisję środków wobec państwa członkowskiego — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Sprawa T-577/08: Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2010 r. — Progres przeciwko Komisji Europejskiej (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura zaproszenia do składania ofert — Program stworzenia modeli zagospodarowania terenów — Odrzucenie konkretnej oferty — Skarga o stwierdzenie nieważności — Interes prawny — Dopuszczalność — Kryteria udzielania zamówień)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Sprawa T-130/09: Wyrok Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Eliza przeciwko OHIM Went Computing Consultancy Group (eliza) (Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego słowo eliza — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy ELISE — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Odmowa rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Sprawa T-364/08: Wyrok Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — 2nine przeciwko OHIM — Pacific Sunwear of California (nollie) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego nollie — Wcześniejsze słowne, krajowy i międzynarodowy, znaki towarowe NOLI — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak podobieństwa towarów — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2010

  Sprawa T-423/08: Wyrok Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Inter-Nett 2000 przeciwko OHIM — Unión de Agricultores (HUNAGRO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego HUNGARO — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy UNIAGRO — Częściowa odmowa rejestracji — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 12 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 12 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Sprawy połączone od T-5/08 do T-7/08: Wyrok Sądu z dnia 25 marca 2010 r. — Nestlé przeciwko OHIM — Master Beverage Industries (Golden Eagle i Golden Eagle Deluxe) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznych wspólnotowych znaków towarowych Golden Eagle i Golden Eagle Deluxe — Wcześniejsze graficzne międzynarodowe i krajowe znaki towarowe przedstawiające kubek i ziarna kawy — Względna podstawa odmowy rejestracji — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2010

  Sprawa T-363/08: Wyrok Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — 2nine przeciwko OHIM — Pacific Sunwear of California (nollie) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego nollie — Wcześniejsze słowne, krajowy i międzynarodowy, znaki towarowe NOLI — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak podobieństwa towarów — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Sprawa T-338/07 P: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r. — Bianchi przeciwko ETF (Odwołanie — Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Umowa na czas nieokreślony — Decyzja o odmowie przedłużenia umowy — Artykuł 47 lit. b) WZIP)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2010

  Sprawa T-427/07: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r. — Mirto Corporación Empresarial przeciwko OHIM — Maglificio Barbara (Mirtillino) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Mirtillino — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy MIRTO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Sprawa T-50/05: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura przetargowa — Świadczenie usług informatycznych dotyczących systemów telematycznych do kontroli przepływu produktów objętych podatkiem akcyzowym — Odrzucenie oferty oferenta — Skarga o stwierdzenie nieważności — Konsorcjum występujące jako oferent — Dopuszczalność — Zasady równego traktowania oferentów i przejrzystości — Kryteria udzielenia zamówienia — Zasady dobrej administracji i staranności — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2010

  Sprawa T-42/06: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r. — Gollnisch przeciwko Parlamentowi (Przywileje i immunitety — Członek Parlamentu Europejskiego — Decyzja o odmowie udzielenia zgody na skorzystanie z przywilejów i immunitetów — Skarga o stwierdzenie nieważności — Utrata interesu prawnego — Umorzenie postępowania — Skarga o odszkodowanie — Zachowanie zarzucane Parlamentowi — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej, która przyznaje uprawnienia jednostkom — Związek przyczynowy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Sprawa C-139/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 17 marca 2010 r. — Prism Investments B.V. przeciwko Jaap Anne Van der Meer jako syndykowi masy upadłościowej Arilco Holland B.V.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Sprawa C-316/08: Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 23 lutego 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez la Corte suprema di cassazione — Włochy) — Latex srl/Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'economia e delle Finanze

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Sprawa C-290/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 lutego 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo per la Sardegna) — Telecom Italia SpA przeciwko Regione autonoma della Sardegna, en presence de Space SpA et Passamonti Srl. i in.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2010

  Sprawy połączone C-364/09 P i C-365/09 P: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 10 lutego 2010 r. — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Schwarzbräu GmbH

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Sprawa C-132/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg Leuven (Belgia) w dniu 15 marca 2010 r. — 1. Olivier Paul Louis Halley, 2. Julie Jacqueline Marthe Marie Halley oraz 3. Marie Joëlle Armel Halley przeciwko Belgische Staat

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Sprawa C-135/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d’appello di Torino (Włochy) w dniu 15 marca 2010 r. — SCF Consorzio Fonografici przeciwko Marcowi Del Corso

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie utworzenia rejestru produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3180) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Sprawa C-129/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 11 marca 2010 r. — Amaltheia I Naftiki Etaireia przeciwko Ypourgos Emporikis Naftilias

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2010

  Sprawa C-130/10: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2010 r. — Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EU BAM Rafah/1/2010 z dnia 21 maja 2010 r. dotycząca przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Sprawa C-126/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 10 marca 2010 r. — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA przeciwko Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Ministério Público

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2010

  Sprawa C-128/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 11 marca 2010 r. — Naftiliaki Etaireia Thasou AE przeciwko Ypourgos Emporikis Naftilias

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2014

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5844 – JP Morgan/RBS Sempra) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2010

  Sprawa C-121/10: Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2010

  Dyrektywa Komisji 2010/33/UE z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji dyrektywy Rady 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5815 – PFD/Radio Salü/Antenne) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Sprawa C-119/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 4 marca 2010 r. — Frisdranken Industrie Winters BV przeciwko Red Bull GmbH

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Sprawa C-114/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) w dniu 3 marca 2010 r. — Belpolis Benelux SA przeciwko Belgische Staat

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2010

  Sprawa C-115/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság (Węgry) w dniu 3 marca 2010 r. — Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. „f.a.” przeciwko Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 448/2010 z dnia 21 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Sprawa C-108/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Ordinario di Venezia (Włochy) w dniu 26 lutego 2010 r. — Ivana Scattolon przeciwko Ministero dell’Università e della Ricerca

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Sprawa C-113/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgerichts Düsseldorf (Niemcy) w dniu 2 marca 2010 r. — Zuckerfabrik Jülich AG przeciwko Hauptzollamt Aachen

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2010

  Sprawa C-107/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen Sad Sofia (Bułgaria) w dniu 25 lutego 2010 r. — Enel Maritsa Iztok 3 przeciwko Dyrektorowi dyrekcji „Zaskarżanie i egzekucja” centralnej administracji narodowej agencji dochodów skarbowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 447/2010 z dnia 21 maja 2010 r. otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2010

  Sprawa C-104/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland w dniu 24 lutego 2010 r. — Patrick Kelly przeciwko National University of Ireland

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Sprawa C-93/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 17 lutego 2010 r. — Finanzamt Essen-NordOst przeciwko GFKL Financial Services AG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  Sprawa C-101/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria) w dniu 23 lutego 2010 r. — Gentcho Pavlov i Gregor Famira przeciwko Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 446/2010 z dnia 21 maja 2010 r. otwierające sprzedaż masła w drodze procedury przetargowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Sprawa C-85/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo w dniu 12 lutego 2010 r. — Telefónica Móviles España S.A. przeciwko Administración del Estado (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Sprawa C-76/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd de Prešov (Republika Słowacka) w dniu 9 lutego 2010 r. — POHOTOVOSŤ s.r.o. przeciwko Iveta Korčkovská

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Sprawa C-20/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Trani (Włochy) w dniu 13 stycznia 2010 r. — Vino Cosimo Damiano przeciwko Poste Italiane SpA

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2009/2010 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Sprawa C-150/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 21 stycznia 2010 r. — Iride SpA, Iride Energia SpA przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Pomoc państwa — Pomoc uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem pod warunkiem, że jej beneficjent zwróci wcześniejszą pomoc uznaną za przyznaną bezprawnie — Zgodność z art. 87 ust. 1 WE — Naruszenia prawa — Przeinaczenie argumentów skarżących — Brak uzasadnienia — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Sprawa C-408/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Município de Barcelos (Portugalia) w dniu 23 października 2009 r. — Município de Barcelos przeciwko Państwo portugalskie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Sprawa C-509/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 9 grudnia 2009 r. — eDate Advertising GmbH przeciwko X

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Sprawa C-43/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 22 stycznia 2010 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Decyzja Komisji w sprawie zmniejszenia pomocy finansowej początkowo przyznanej z Fundusz Spójności na projekt nowego portu lotniczego w Atenach-Spacie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Zasady niedziałania prawa wstecz, pewności prawa i proporcjonalności — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, w części oczywiście bezzasadne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Sprawa C-68/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 29 stycznia 2010 r. — Georgios Karatzoglou przeciwko Europejskiej Agencji Odbudowy (EAO), Komisji Wspólnot Europejskich, która wstąpiła w prawa EAO (Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu — Służba publiczna — Umowa członka personelu tymczasowego zatrudnionego na czas nieokreślony — Rozwiązanie umowy)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 444/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento da Arnoia (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Pomoc państwa – Francja – Pomoc państwa C 4/10 (ex NN 64/09) – Domniemana pomoc na rzecz przedsiębiorstwa Trèves – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Sprawa C-24/09: Postanowienie Trybunału z dnia 11 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen — Szwecja) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening przeciwko AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne — Dyrektywa 96/61 — Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola — Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska naturalnego — Prawo do wniesienia środka odwoławczego od orzeczeń dotyczących zezwoleń na przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Sprawa C-23/09 P: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 22 stycznia 2010 r. — ecoblue AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Wcześniejszy znak towarowy BLUE — Oznaczenie słowne „Ecoblue” — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 443/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Piave (ChNP)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Zaproszenie do składania wniosków – EAC/22/10 – Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu (zaproszenie otwarte)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Sprawy połączone C-478/08 i C-479/08: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 9 marca 2010 r. (wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Włochy) — Buzzi Unicem SpA i in. (Art. 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Zasada „zanieczyszczający płaci” — Dyrektywa 2004/35/WE — Odpowiedzialność za środowisko naturalne — Zastosowanie ratione temporis — Zanieczyszczenia powstałe przed datą przewidzianą na transpozycję tej dyrektywy i kontynuowane po tej dacie — Uregulowania krajowe obciążające kosztami naprawienia szkód wynikających z tego zanieczyszczenia wiele przedsiębiorstw — Wymóg winy lub niedbalstwa — Wymóg związku przyczynowego — Środki naprawcze — Obowiązek konsultowania się z zainteresowanymi przedsiębiorstwami — Załącznik II do tej dyrektywy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Nota informacyjna Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Sprawa C-55/08: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 25 lutego 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Portugalia) — Santa Casa da Misericórdia de Lisboa przeciwko Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin Intrnational Ltd, dawniej Baw International Ltd, Betandwin.Com Interactive Entertainment (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Sprawa C-432/08 P: Postanowienie Trybunału z dnia 9 grudnia 2009 r. — Luigi Marcuccio przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Zwrot kosztów leczenia — Dorozumiana odmowa zwrotu całości kosztów leczenia poniesionych przez wnoszącego odwołanie — Odwołanie w części niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 442/2010 z dnia 21 maja 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Aglio di Voghiera (ChNP)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Nota informacyjna Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej, o którym mowa w nocie informacyjnej opublikowanej w   Dz.U. C 133 z dnia 22 maja 2010 r. (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Sprawa C-79/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 marca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 13 i 132 — Podmioty prawa publicznego — Przymiot władzy publicznej — Działalność — Niepodleganie opodatkowaniu — Zwolnienia — Sektory społeczno-kulturalny, opieki zdrowotnej i wychowania — „Euroregiony” — Promocja mobilności zawodowej — Udostępnienie personelu — Ciężar dowodu)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Sprawa C-218/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Beroep te Brussel — Belgia) — SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV przeciwko Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Rozporządzenie (EWG) nr 3665/87 — Refundacje wywozowe — Artykuł 5 ust. 3 — Przesłanki przyznania — Wyjątek — Pojęcie siły wyższej — Produkty, które zostały utracone podczas transportu)