Prawo administracyjne

Pozyskiwanie drewna z własnego lasu

Pozyskiwanie drewna z własnego lasu

Jestem rolnikiem. Posiadam również las. Proszę o wyjaśnienie jakie są ograniczenia w pozyskiwaniu przeze mnie drzewa. Mam propozycję od firmy, która chciałaby zakupić ode mnie drewno. (...)

Szerokość drogi

Szerokość drogi

Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Przed paroma laty straciłem prawo jazdy za punkty karne. Jakiś czas po tym wyjechałem za granicę, tam wyrobiłem sobie tamtejsze prawo jazdy. Ostatnio jadać po Polsce dostałem mandat za jazdę bez (...)

legalizacja samowoli budowlanej.

legalizacja samowoli budowlanej.

Po moich dziadkach odziedziczyłam domek letniskowy który został wybudowany na początku lat 70-tych. Z tego co wiem od moich rodziców, domek ten jest samowolą budowlaną. W jaki sposób mogę zalegalizować (...)

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Chciałbym się dowiedzieć czy mogę legalnie poruszać się po polskich drogach na ukraińskich prawo jazdach (bez wymiany na polskie)? Jakie formalności trzeba załatwić?

Czy prawo jazdy się przeterminowuje?

Czy prawo jazdy się przeterminowuje?

Witam serdecznie, bezterminowe prawo jazdy otrzymałem w 1970 roku, do tego czasu nie wymieniałem. Czy w związku z tym nastąpiło przeterminowanie prawo jazdy? Czy istnieje taka możliwość że (...)

Jak pozbyć się gruntu w użytkowaniu wieczystym?

Jak pozbyć się gruntu w użytkowaniu wieczystym?

W spadku mój dziadek obdarował mnie mieszkaniem w bloku w raz z gruntem w użytkowaniu wieczystym. Czy jest jakiś sposób na pozbycie się tego gruntu? Na przykład czy mogę go sprzedać?

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Chciałabym się dowiedzieć co należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie pracownika w firmie ? Oraz prosiłabym o wyjaśnienie mi na co można przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki?

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Od moich dziadków dostałem w spadku dom. Zamierzałem go sprzedać, jednakże rok temu wybudowano przed nim farmę wiatrakową. Od tego czasu nie mogę znaleźć nabywcy, wszyscy rezygnują. Powód: (...)

 Pismo do u.m.o o wykup gruntu .

Pismo do u.m.o o wykup gruntu .

Witam, czy można Państwa prosić o pismo do u.m.o o wykup gruntu poprzez specustawę na drogę?

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Chcielibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopczyka z naszego sąsiedztwa. Jego rodzicie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Jak przeprowadzić taką akcję, żeby (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Co zrobić w przypadku braku zgody na otwarcie sklepu monopolowego?

Co zrobić w przypadku braku zgody na otwarcie sklepu monopolowego?

Jestem właścicielem lokalu w budynku wielorodzinnym. Chciałem w nim otworzyć sklep monopolowy. Pojawił się jednak, jeden poważny problem, wspólnota mieszkaniowa nie wyraziła zgody. Co w takiej (...)

Telewizja kablowa a abonament RTV

Telewizja kablowa a abonament RTV

Prowadzę hotel w średniej wielkości mieście. Na potrzeby gości w pokojach zainstalowane są telewizory, a program TV dostarczany jest za pośrednictwem sieci kablowej, której płacę w/g wystawianych (...)

Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje pytanie brzmi: W oparciu o jakie (...)

Termin do wniesienia odwołania a święto

Termin do wniesienia odwołania a święto

30 grudnia 2014 r. odebrałem postanowienie z Urzędu Miasta z 7 dniowym terminem odwołania. Termin odwołania upływa wg mnie 6 stycznia 2015 r., który jest świętem.Czy w powyższej sytuacji mogę (...)

Przesłanki wznowienia postępowania

Przesłanki wznowienia postępowania

Jakie są przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji.

Doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym

Doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym

Na jakich zadsadach odbywa się doręczenia zastępcze w postępowaniu administracyjnym

Upoważnienie sekretarza gminy przez wójta

Upoważnienie sekretarza gminy przez wójta

Czy sekretarz gminy może wykonywać kompetencje wójta gminy?

Stosowanie \

Stosowanie \"ustawy deweloperskiej\"

W jakich sytuacjach należy stosować tzw. "ustawę deweloperską"?

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza służby więziennej

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza służby więziennej

Jakie kary dyscyplinarne mogą być nałożone na funkcjonariusza służby wieziennej?

Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by organ administracji publicznej przywrócił termin do wniesienia wniosku lub odwołania?

Zmiana stosunków wodnych

Zmiana stosunków wodnych

Czy zmiana stosunków wodnych na działce może spotkać się z sankcją?

Uchwały rady gminy

Uchwały rady gminy

Czy uchwały rady gminy podlegają kontroli wojewody?

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Jakie wymagania powinna spełniać skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?

Niestawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy

Niestawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy

Czy bezrobotny może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo po upływie 7 dni od wyznaczonego terminu stawiennicwa w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Grunty rolne

Grunty rolne

Jakie grunty określane są mianem gruntów rolnych?

Organy stowarzyszenia

Organy stowarzyszenia

Jaki organ sprawuje najwyższą władzę w stowarzyszeniu rejestrowym?

Nadzór nad stowarzyszeniem

Nadzór nad stowarzyszeniem

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, osiągające przychody ze składek członkowskich i prowadzenia działalności gospodarczej. Stowarzyszenie to od lat nie ujawnia swoich sprawozdań finansowych i merytorycznych. (...)

Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym m.in. wydzierżawiania (...)

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, właściwy organ podaje do publicznej (...)

Zameldowanie osoby przez współwłaściciela

Zameldowanie osoby przez współwłaściciela

Jestem współwłaścicielem domu w 1/2 części. Drugi współwłaściciel bez mojej wiedzy i tym bardziej zgody zameldował tam osobę trzecią na pobyt stały. Czy miał prawo to zrobić bez mojej zgody? (...)

Zwrot bonifikaty od osoby bliskiej dawnego najemcy

Zwrot bonifikaty od osoby bliskiej dawnego najemcy

W 2005 roku najemca lokalu komunalnego kupił go od gminy, korzystając z bonifikaty od ceny sprzedaży. Miesiąc później mieszkanie zostało zbyte na rzecz osoby bliskiej. Pod koniec 2005 roku mieszkanie (...)

Informacja z centralnej ewidencji pojazdów

Informacja z centralnej ewidencji pojazdów

Wystąpiłem do MSW na podstawie art. 80c ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym. Uzasadniony interes wynika z faktu, że drugi współwłaściciel dokonując kilku przestępstw zbył pojazd i dane nowego (...)

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji

Dowiedziałem się, że drugi współwłaściciel pojazdu wystąpił o wykreślenie mnie z dowodu rejestracyjnego. Poszedł do urzędu i dostał decyzję (niecały tydzień temu). Problem w tym, że podrobił (...)

Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy

Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy

Sąsiednia gmina podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych swojej gminy poprzez włączenie w jej granice część naszej gminy, oraz o przeprowadzeniu konsultacji (...)

Egzekucja w administacji

Egzekucja w administacji

Art. 19 § 2 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji mówi o \"właściwym organie gminy o statusie miasta, wymienionym w odrębnych przepisach\"O jakie odrębne przepisy chodzi i gdzie jest (...)

Jawność postępowania w Pzp

Jawność postępowania w Pzp

W jednej z jednostek Lasów Państwowych ogłoszono w maju br. zamówienie publiczne na podstawie Pzp na dostawę dwóch maszyn specjalistycznych - ciągników. 28 sierpnia 2012 roku złożyłem wniosek (...)

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe

Maria H. złożyła w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swojej ciotecznej siostrze. Kuzynka zmarła jako wdowa nieposiadająca rodzeństwa. Jej rodzice i dziadkowie ze strony ojca również (...)

Zwierzchnik służbowy

Zwierzchnik służbowy

W statucie samorządowej instytucji kultury znalazł się zapis mówiący, iż \"zwierzchnikiem służbowym jej dyrektora jest prezydent miasta\" (jej organizatora). Jakie wynikają z tego konsekwencje (...)

Ustanowienie służebności przez gminę

Ustanowienie służebności przez gminę

W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, która to część w miejscowym (...)

Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem opłatę. Czy w razie umorzenia (...)

Żądanie przez organ administracji lokalnej polisy

Żądanie przez organ administracji lokalnej polisy

Od czasu do czasu ja lub ktoś w moim imieniu występuje z wnioskiem o dopisanie współwłaściciela pojazdu. Niektóre urzędy żądają okazania przy tej czynności polisy OC. Zupełnie mi to nie przeszkadza, (...)

Skarżenie zasądzonych przez NSA kosztów

Skarżenie zasądzonych przez NSA kosztów

Nasz podopieczny występując samodzielnie wygrał sprawę przed WSA. Organ wniósł skargę kasacyjną. NSA uchylił wyrok zasądzając na rzecz organu 280 zł kosztów zastępstwa procesowego. NSA nie (...)

Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

Jestem dzierżawcą części nieruchomości komunalnej o powierzchni 0,1600 ha, którą użytkuję na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej Aktualnie złożyłem wniosek o sprzedaż (...)

Jak interpretować zwrot

Jak interpretować zwrot "takie jak"?

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.(Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.) w pkt 7 załącznika nr 6 został zastosowany (...)

Przeznaczenie gruntów do rekultywacji

Przeznaczenie gruntów do rekultywacji

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków zastosowano zwrot \"grunty przeznaczone\" w pkt 7 załącznika 6 w/w rozporządzenia (...)

Wymeldowanie

Wymeldowanie

Chciałem się wymeldować (i uzyskać zaświadczenie o tym fakcie konieczne do zameldowania w nowym miejscu). Czy taki wniosek składa się tylko osobiście czy można to zrobić korespondencyjnie lub (...)

1

2

3

4

5

...

32

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne