e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Luty 2010

 • 19.2.2010

  Pozwolenie na broń dla każdego Polaka?

  Wystarczy skończyć 21 lat, być zameldowanym na terenie Polski, pokazać zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne, wykazać się zdrowiem psychicznym oraz zdać egzaminy - jeżeli spełnimy te warunki, to dostaniemy pozwolenie na posiadanie broni.

 • 19.2.2010

  Firmy nie dowiedzą się o nadchodzącej kontroli

  Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie miała obowiązku informowania firm o planowanej kontroli.

 • 19.2.2010

  Sejm nie zagłosuje nad zakazem palenia

  Podczas dzisiejszych obrad Sejmu posłowie mieli zdecydować o kształcie ustawy antytytoniowej. Dokument może wprowadzić zakaz palenia we wszystkich lokalach gastronomiczno-rozrywkowych. W łagodniejszej wersji pozostawi właścicielom wybór, czy w restauracji wolno, czy nie wolno palić.

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 84 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 83 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 lutego 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 82 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 81 z 2010

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, oraz terminu wprowadzenia go do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 80 z 2010

  Uchwała Nr 20 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Poz. 79 z 2010

  Uchwała Nr 18 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Poz. 78 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 77 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2010

  Decyzja Rady 2010/97/WPZiB z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie dostosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużenia okresu ich stosowania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2010

  Decyzja Rady 2010/96/WPZiB z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 140/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 138/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 137/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5760 – Lotte Group/Artenius UK Limited) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 136/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wykaz i opis metod analizy, o których mowa w art. 120g akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (opublikowane zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 r.)