e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Luty 2010

 • 5.2.2010

  Komornik sam obniży sobie wypłatę?

  Senatorowie zdecydowali, ze to nie sąd, a komornik zdecyduje o obniżce własnego wynagrodzenia.

 • 5.2.2010

  RPO: reklamy nie mogą poniżać kobiet

  Instrumentalne traktowanie płci pięknej w reklamach wpływa na dyskryminację kobiet w sferze zawodowej czy społecznej, ich niewystarczający udział w życiu publicznym, czy nawet, w ekstremalnych przypadkach, może prowokować do przestępstw na tle seksualnym - uważa Janusz Kochanowski.

 • 5.2.2010

  Dostawcy zostali bez gwarancji zapłaty

  Wykonawcy robót budowlanych otrzymają prawo do żądania od inwestora gwarancji zapłaty za wykonane roboty. Z ochrony nie skorzystają dostawcy materiałów budowlanych.

 • 5.2.2010

  Senat przyjął uchwałę o poszanowaniu krzyża

  Wszelkie próby zakazania umieszczania krzyża w szkołach, szpitalach, urzędach i przestrzeni publicznej w Polsce muszą być poczytane za godzące w naszą tradycję, pamięć i dumę narodową - czytamy w uchwale o poszanowaniu krzyża, którą przyjęli senatorowie.

 • 5.2.2010

  Prezydent chce zmian w działalności gospodarczej

  Prezydentowi nie podoba się obowiązująca obecnie ustawowa konieczność zapowiadania wszelkich kontroli w przedsiębiorstwach. Takie zapisy są absurdalne i trzeba je zmienić - zapowiada Lech Kaczyński.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Współwłasność samochodu

  W wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży zakupiona została współwłasność samochodu w wysokości 99%, aby jak największą kwotę jego eksploatacji można było umieścić w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostały 1% pozostał udziałem dotychczasowego właściciela, aby nie (...)

 • Wypowiedzenie 1. dnia miesiąca a zły opis na wypowiedzeniu

  W umowie o współpracy mam zapis, że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W dniu 1 lipca otrzymałem faks - wypowiedzenie ze skutkiem na 31 lipca. Skutek prawny jest oczywiście na 31 sierpnia, ale (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 102 z 2010

  Ustawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 55 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

 • Monitor Polski Poz. 54 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

 • Monitor Polski Poz. 53 z 2010

  Uchwała Nr 15 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Poz. 52 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 115-13-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 51 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 115-12-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 50 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 115-11-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Sekcja Gwarancji, za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 470)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 459)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Słowacji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 426)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Grecji, Portugalii i Finlandii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 425)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 1 do dnia 2 lutego 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 101/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 100/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 99/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 98/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Planowane zamknięcie akt skargi nr 2009/2002

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 97/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Pizza Napoletana (GTS)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  MEDIA 2007 – Rozwój, dystrybucja, promocja i szkolenia – Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/01/10 – Szkolenia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5644 – Kraft Foods/Cadbury) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 96/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do progu uproszczenia, handlu w podziale na cechy przedsiębiorstw, specyficznego obrotu towarowego oraz kodów rodzaju transakcji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)