e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Marzec 2010

 • 22.3.2010

  Koniec z falą w wojsku – program walki z patologiami

  Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało program walki z patologiami, z jakimi od wielu lat żołnierze spotykają się w wojsku. Program, który ma trwać 5 lat będzie nas kosztował 7 milionów złotych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zmiana właściciela firmy czy rejestracja nowej

  Prowadzę jednoosobową działalność usługowo-handlową na zasadach ogólnych. Mam nadpłacony VAT ok 8.000. Jeśli zamknę działalność to stracę pieniądze lub poddam się kontroli z US - a wolałabym tego uniknąć. Poza tym na koncie firmowym mam do spłaty duży debet. Działalność przynosi (...)

 • Podatek od połowy mieszkania

  W lutym 2007 r. zmarła moja matka. Wraz z bratem nabyliśmy w wyniku postępowania spadkowego prawo do mieszkania własnościowego. W listopadzie 2008 r. zameldowałam się w tym mieszkaniu, a w marcu 2010 odsprzedałam bratu mój udział w mieszkaniu. Czy od uzyskanej kwoty muszę odprowadzić podatek?

 • Zasiedzenie a zryczałtowany podatek

  W przypadku uzyskania postanowienia o zasiedzeniu całej działki w momencie jego uprawomocnienia rozpoczyna się bieg miesięcznego terminu do zapłaty zryczałtowanego 7% podatku od wartości zasiedzianej nieruchomości. Problem polega na tym, że może się tak zdarzyć, że mimo formalnego zasiedzenia (...)

Artykuły i poradniki

 • Dodatkowe dni wolne od pracy

  Czy za święto przypadające w niedzielę 15 sierpnia, Święto Wniebowzięcia NMP, przysługuje dodatkowy dzień wolny? Czy wiesz już wszystko o dniach wolnych od pracy? Masz wątpliwości, czy pracodawca powinien udzielić Ci dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 256 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 255 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 254 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie postępowania w trakcie dokonywania przemieszczania towarów na terytorium kraju w ramach uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów ze względu na ich końcowe przeznaczenie

 • Dziennik Ustaw Poz. 253 z 2010

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne

 • Dziennik Ustaw Poz. 252 z 2010

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 251 z 2010

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 250 z 2010

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

 • Monitor Polski Poz. 164 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Poz. 163 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 162 z 2010

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 161 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 160 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 159 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 158 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 157 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 156 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2009 r. o nadaniu orderu wojskowego

 • Monitor Polski Poz. 155 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 154 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2009 r. o nadaniu orderów wojskowych

 • Monitor Polski Poz. 153 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie nadania tytułu profesora nr 115-1-10

 • Monitor Polski Poz. 152 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2010 r. nr 1131-4-2010 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej

 • Monitor Polski Poz. 151 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2010 r. nr 1131-3-10 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 150 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2010 r. nr 1131-2-10 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 149 z 2010

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Poz. 148 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2010 r. dla uczczenia 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce

 • Monitor Polski Poz. 147 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2003/223/WE zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany art. 10.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (  Dz.U. L 83 z 1.4.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 04, s. 294)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/407/WE, Euratom z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej art. 51 i 54 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości (  Dz.U. L 132 z 29.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 05, s. 85)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2005/696/WE, Euratom z dnia 3 października 2005 r. zmieniającej Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w celu określenia warunków i zakresu poddawania kontroli Trybunału orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji (  Dz.U. L 266 z 11.10.2005)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (  Dz.U. L 333 z 9.11.2004)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2010

  Protokół o sprostowaniu do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 roku(  Dz.U. L 236 z 23.9.2003) (Polskie wydanie specjalne z 23 września 2003 r.)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (  Dz.U. L 131 z 28.5.2009)