e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Marzec 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Składki ZUS w spółce cywilnej

  Spółka jako płatnik opłaca pełen ZUS za jednego ze wspólników, za drugiego zaś tylko składkę zdrowotną. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje dwie możliwości: odliczanie składek od dochodu albo zaliczanie ich bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Gdyby przyjąć (...)

 • Przeznaczenie na cele mieszkaniowe

  Zakupiłam w 2006 r. dom. W 2009 r. otrzymałam w darowiźnie od mojej mamy również dom. Ponieważ utrzymanie dwóch domów jest drogie, postanowiłam jeden z nich sprzedać. Ulga dwuletnia (przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży na cele mieszkaniowe), przy sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 287 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2010 r. sygn. akt K 8/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 286 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt K 17/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 285 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r. sygn. akt K 24/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 284 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 283 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 282 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 281 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i udostępniania danych w przypadku ogłoszenia upadłości operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 280 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Protokół o sprostowaniu do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, podpisanej w Strasburgu dnia 12 grudnia 2007 r.(  Dz.U. C 303 z 14.12.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Protokół o sprostowaniu do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.(  Dz.U. C 306 z 17.12.2007)