e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Marzec 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Pożytki

  Jestem 1 z 6 współwłaścicieli nieruchomości. Od 50-ciu lat tylko ja mieszkam w tej nieruchomości, ze wszystkich współwłaścicieli. Kwartalnie z Zarządu Nieruchomościami dostaje rozliczenie przychodów, rozchodów, nadwyżek czynszowych i pożytków. Jeżeli tylko przy moim nazwisku według (...)

 • Parkowanie na drodze wewnętrznej

  Kierujący zaparkował pojazd na drodze wewnętrznej - prywatnej nie leżącej w strefie zamieszkania, ale oznaczonej zakazem zatrzymywania i postoju, droga pożarowa oraz znakiem odholowania pojazdu na koszt kierującego pojazdem w taki sposób, że w znacznym stopniu utrudnia on ruch, czy wręcz go (...)

 • Karalność za wykroczenie

  Straż Miejska chciała wręczyć mojemu synowi mandat za picie piwa w miejscu publicznym. Syn nie przyjął mandatu. Sprawę będzie rozpatrywał Sąd Grodzki. Czy w razie wyroku skazującego na grzywnę lub inną karę wyrok ten będzie widniał w kartotece karalności syna i czy wyroki za inne wyrocznia, (...)

 • Kopia dokumentu notarialnie potwierdzona

  5 lat temu pożyczyłam osobie w rodzinie sporą kwotę pieniędzy. Podatek od czynności cywilnoprawnych został uiszczony w Urzędzie Skarbowym. Pożyczka nie jest oprocentowana, w umowie jest zaznaczone, że po przekroczeniu wyznaczonego terminu zwrotu pożyczki naliczane będą odsetki ustawowe. (...)

 • Protokolant na Zgromadzeniu Wspólników

  Czy istnieją jakieś obwarowania prawne co do wyboru protokolanta na Zgromadzeniu Wspólników - czy musi być to osoba obca, czy może być jeden ze współudziałowców?

 • Sprawa osobowa a głosowanie jawne

  Sytuacja dotyczy spraw osobowych - wyznaczenie pensji - jej podwyższenie lub obniżenie dla jednego z członków z zarządu, który jest jednocześnie jednym z wspólników. Jakie głosowanie powinno być zarządzone - jawne czy tajne na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

 • Wybór przewodniczącego NZW

  Witam. Jaka jest procedura wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - tzn. czy jest głosowanie, jawne, tajne, czy ktoś zgłasza swoja lub cudzą kandydaturę - a co jak ktoś się nie zgodzi na wybór?

 • Dodatek mieszkaniowy

  Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10-12-2009r. Nr I OPS 8/09 do dochodów przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego. Natomiast zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych do dochodu nie wlicza się wyłącznie zasiłku pielęgnacyjnego. (...)

 • Zachowek od gospodarstwa rolnego

  Moi rodzice w 1981 r. przepisali na brata gospodarstwo rolne (budynek mieszkalny, zabudowania gospodarcze, maszyny rolnicze i 20ha ziemi) nic nie przepisując pozostałej dwójce dzieci. Brat nie wiem w jakiej formie otrzymał gospodarstwo czy w darowiźnie czy w dożywociu. Od tego czasu gospodarował (...)

 • Czas na sprządzenie protokołu

  Jaki jest maksymalny lub minimalny czas na sporządzenie protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników- czy powinno to być sprawdzane na miejscu i czy są jakieś obwarowania prawne?

 • Skarga na pracownika Straży Miejskiej

  W ubiegłym roku podczas wizyty w Polsce (obydwoje jesteśmy zameldowani w Polsce ale od kliku lat mieszkamy w Wielkiej Brytanii gdzie pracujemy, mieszkamy i płacimy podatki) podczas podroży z lotniska do rodziców mój mąż został złapany przez fotoradar. Mandat został wysłany do teściowej, (...)

 • Rozwiązanie umowy najmu tylko jednostronne

  Po wygranym przetargu została podpisana umowa najmu lokalu użytkowego (sklepu) na okres 10 lat pomiędzy Wójtem Gminy a najemcą fizycznym. Po dwóch miesiącach najemca stwierdził, że czynsz jaki wylicytował na przetargu jest zbyt wysoki i dalsze prowadzenie najmowanego sklepu nie ma sensu gdyż (...)

 • Zmiana czynszu za lokal użytkowy.

  Mam lokal użytkowy, który wydzierżawiłam 13.04.2005 r. na czas nieokreślony. W umowie jest zapis, że wydzierżawiający ma prawo raz do roku podwyższyć czynsz za lokal o stopień inflacji. Każda ze stron może umowę rozwiązać za 2-u miesięcznym wypowiedzeniem lub w każdym terminie za porozumieniem (...)

 • Przedawnienie roszczeń

  W 1992 r. zaciągnęłam pożyczkę u prywatnej osoby. Wyrokiem sądu zostałam zobowiązana do zwrotu. Wierzyciel złożył sprawę u komornika, który prowadził licytację mojego domu. W dziale III KW wpisano hipotekę przymusową ,zabezpieczającą pożyczkę, koszty procesu 1% w kwocie 10000zł. (...)

 • Zarządca a spłata zadłużenia w ratach

  Wspólnota mieszkaniowa zamierza podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody zarządcy nieruchomości do rozkładania na raty zadłużenia z tytułu niewnoszenia zaliczek na poczet zarządu nieruchomością wspólną, funduszu remontowego i mediów do wysokości zadłużenia nie przekraczającego kwotę (...)

 • Alimenty dla małżonka

  Chciałabym złożyć do Sądu pozew o alimenty od męża na rzecz dzieci. W chwili obecnej nie mieszkamy razem. Ja nie pracuję i zajmuję się wychowywaniem dzieci. Mąż nie łoży na utrzymanie dzieci. Nadal jesteśmy małżeństwem. Czy ja w pozwie o alimenty na rzecz dzieci mogę domagać się (...)

 • Reklama alkoholu

  Prowadzę serwis WWW na którym cześć treści tworzonych jest przez użytkowników. Serwis dotyczy restauracji. Czy mamy prawo umieszczać reklamę alkoholu na serwisie internetowym, jeśli tak to jakie są ograniczenia? (czy dozwolony jest sponsoring sekcji poświeconej przygotowaniem drinków) czy (...)

 • Nazwisko dla dziecka

  Mieszkam z dwoma córkami z pierwszego małżeństwa zakończonego dawno temu. Nadal posługuję sie nazwiskiem z pierwszego związku ze względu na dzieci. Niedawno zakończyłam nieformalny związek z mężczyzną z którego to związku na dniach urodzie synka. Nie zamierzam podawać ojca dziecka w (...)

 • Wypowiedzenie najmu

  Mam umowę podnajmu lokalu, który ja zajmuje, i właśnie wczoraj firma, która ode mnie to podnajmowała, wypowiedziała mi umowę. Mamy w umowie jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Firma chce się wyprowadzić 3 kwietnia (liczy 30 dni od wczoraj). Czy to jest słuszne? Czy skoro składa w marcu (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 179 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 178 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

 • Dziennik Ustaw Poz. 177 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin

 • Monitor Polski Poz. 130 z 2010

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 lutego 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 129 z 2010

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 lutego 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 128 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 127 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji

 • Monitor Polski Poz. 126 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

 • Monitor Polski Poz. 125 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z IV kwartału 2009 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 124 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2009 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 123 z 2010

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 122 z 2010

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 83 z 2010

  Sprostowanie do decyzji 2009/937/UE Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotyczącej przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (  Dz.U. L 325 z 11.12.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 78 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1203) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 73 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 863 x MON 810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1198) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 68 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1197) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 188/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 58 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 187/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 56 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 186/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5763 – Dassault Systemes/IBM DS PLM Software business) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5817 – Triton Fund III/Ambea) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/B-1/39.315 – ENI (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2010

  Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2010

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie obsługi regularnych połączeń lotniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 marca 2010 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Akt Rady z dnia 25 lutego 2010 г. określający grupę i stopień zaszeregowania mające zastosowanie do mianowania zastępcy dyrektora Europejskiego Urzędu Policji (Europol-u)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wspólnotowy katalog odmian roślin warzywnych — 2. suplement do 28. pełnego wydania

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2010

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)