e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Marzec 2010

 • 8.3.2010

  Działalność zarejestrujemy przez internet

  Za pośrednictwem internetowych punktów kontaktowych dokonamy wszelkich formalności, niezbędnych do podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ogłoszenie testamentu i otwarcie spadku

  Mój ojciec umarł w kwietniu 2007 roku. Zostawił notarialny testament, zaś wyrok w sprawie o nabycie spadku jest z 24 sierpnia w 2008 roku. Jestem uprawniona do roszczeń z tytułu zachowku od osoby, która jest jedynym spadkobiercą po moim ojcu. Wiem, że moje roszczenia przedawniają się z upływem (...)

 • Strata prawa jazdy przez niepłacenie alimentów?

  Płacę alimenty niesystematycznie niemniej w każdym miesiącu następuje jakaś wpłata, lecz zawsze mniejsza od zasądzonych sądownie. Mam na siebie ze wspólnikiem działalność gospodarczą (spółka jawna), która nie przynosi mi żadnych dochodów ani przychodów, jednym słowem jest martwa, (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Nieruchomość jest współwłasnością 5 osób fizycznych. Dwie z tych osób płacą podatek od nieruchomości, pozostali nie. Czy istnieje możliwość wyegzekwowania przez płacących od niepłacących zwrotu części zapłaconego przez nich podatku?

 • Możliwość złożenia skargi konstytucyjnej

  W grudniu 2009 roku sąd rejonowy w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę wydał postanowienie nie uwzględniające wniosku prokuratora w przedmiocie zarządzenia obserwacji sądowo - psychiatrycznej wobec podejrzanego. W uzasadnieniu stwierdził,że skierowanie podejrzanego (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Kancelaria prawna wpłaciła na nasze konto opłatę skarbową w wysokości 17 zł. od pełnomocnictwa substytucyjnego podając nawet numery sygnatury. Po pewnym czasie złożyli wniosek o zwrot tej opłaty twierdząc iż była pomyłkowo wpłacona na nasze konto a miała być uiszczona do innego urzędu, (...)

 • Kupno nieruchomości po umorzeniu egzekucji

  Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości należącej do osoby fizycznej zostało umorzone po II licytacji z powodu braku chętnych. W księdze wieczystej tej nieruchomości wpisane były hipoteki wierzycieli obecnego właściciela. Z tego co mi wiadomo może on sprzedać z wolnej stopy na obecnym etapie (...)

 • Zaniechanie orzekania o winie małżonków

  Podczas pierwszej sprawy rozwodowej z mojego powództwa o rozwiązanie małżeństwa z nieorzekaniem o winie mąż niespodziewanie wystąpił o orzeczenie rozwodu z mojej winy. Sąd w tej sytuacji nakazał obu stronom w terminie 2 tygodni przedstawić dowody i świadków na winy każdej ze stron. Ja (...)

 • Jak odzyskać wynagrodzenie?

  W roku 2008 zwolniłam się z pracy ze spółki z o.o. i nie otrzymałam wynagrodzenia jakie mi przysługiwało za okres wypowiedzenia i urlop. Oddałam sprawę do sądu pracy ale w trakcie sprawy wynikła taka sytuacja , że prezes tej spółki zmarł. On był jedyną osobą w zarządzie tej spółki. (...)

 • Przeniesienie sprawy sądowej z sądu okręgowego

  Wniosłam pozew o zachowek do sądu okręgowego z racji żądanej wysokości zachowku 200 tys. zł. Sąd żąda ode mnie wniesienia opłaty sądowej w wysokości 10 tys., ale w międzyczasie nastąpiły okoliczności, które zmusiły mnie do modyfikacji pozwu i zmniejszenia żądanej wysokości zachowku (...)

 • Metki odzieżowe

  Witam. Mam może trochę nietypowe pytanie ale myślę że znajdę odpowiedź. Mianowicie zastanawiam się jak od strony prawnej wygląda sytuacji gdy przeszyjemy/zamienimy metkę producenta ubrania na \"swoją\" i będziemy sprzedawać dany produkt jako swój. Oczywiście nie mam na myśli sytuacji (...)

 • Opłata za używanie windy

  Zajmujemy w budynku typu wieżowiec lokal użytkowy położony na parterze. Wejście do naszego lokalu , gdzie prowadzimy działalność gospodarczą - biuro podróży, jest tylko od strony ulicy i jest to jedyne wejście do naszego lokalu. W tym wieżowcu mieszczą się również lokale mieszkalne, (...)

 • Pokrycie kosztów badania wariograficznego

  Poszedłem ze znajomymi na dyskotekę i mojego kolegę zaczepił agresywnie zachowujący się człowiek. Agresor pierwszy rozpoczął kontakt fizyczny, wywiązała się szarpanina podczas której chciałem go uspokoić, ale on zaczął wymachiwać rękami przed moją twarzą, więc tylko się zasłaniałem. (...)

 • Paszporty

  Wraz z żoną jesteśmy w trakcie sprawy rozwodowej. Mamy dwoje dzieci, które posiadają paszporty ważne jeszcze na kilka lat. Rozwód będzie orzeczony za porozumieniem stron, a opieka nad dziećmi będzie powierzona żonie. Obecnie żona przechowuje paszporty naszych dzieci. Czy żona po rozwodzie (...)

 • Domek narzędziowy

  Posiadam działkę oznaczoną jako pastwiska, lasy: Ps IV, Ls IV. W naszej gminie nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki uzyskałam warunki zabudowy. Nie zamierzam w ciągu najbliższego czasu budować na niej domu. Czy mogę na tej działce postawić drewniany (...)

 • Akcje pracownicze a rozwód

  Wraz z żoną pozostajemy w związku małżeńskim od 2000 roku. Niestety jesteśmy w trakcie sprawy rozwodowej. Żona jest zatrudniona w swoim zakładzie pracy od 1995 roku, w roku 2004 otrzymała akcje pracownicze, które do dzisiaj posiada na swoim rachunku w domu maklerskim. Natomiast w marcu 2009 (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 195 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanym w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 194 z 2010

  Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisane w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 193 z 2010

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 192 z 2010

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisana w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 191 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. akt P 20/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 190 z 2010

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. akt K 1/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 189 z 2010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 188 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 187 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 186 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000

 • Dziennik Ustaw Poz. 185 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 184 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 183 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

 • Dziennik Ustaw Poz. 182 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

 • Dziennik Ustaw Poz. 181 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 180 z 2010

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska