e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Czerwiec 2010

 • 14.6.2010

  Reklamy nie naruszą naszego spokoju

  Od dziś wszystkie reklamy w telewizji i radiu nie mogą być głośniejsze niż poprzedzające je programy. Za złamanie tej reguły nadawca zapłaci wysoką grzywnę.

 • 14.6.2010

  Każdy wpisze dłużnika na czarną listę

  Wnioski o wpisanie na listę nierzetelnych dłużników mogą od dzisiaj składać nie tylko przedsiębiorcy, lecz również osoby prywatne. Wystarczy 200 złotych długu, by znaleźć się na takiej liście.

 • 14.6.2010

  Awanturnicy do noclegowni lub schroniska

  Osoby znęcające się nad rodziną zostaną wyeksmitowane z mieszkania bez prawa do lokalu socjalnego czy innego pomieszczenia tymczasowego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Brak absolutorium dla zarządcy

  Jakie mogą być konsekwencje prawne w przypadku niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej (przedstawionego przez zarządcę) oraz w przypadku nieudzielenia Zarządowi Wspólnoty absolutorium za poprzedni rok? W szczególności - czy może to być podstawą do odwołania zarządcy? (...)

 • Koszty utrzymania a alimenty

  Jakie składniki wlicza się do kosztów utrzymania dziecka? Czy wysokość alimentów zależy od faktycznych kosztów utrzymania dziecka czy od wysokości zarobków? Czy w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, koszt utrzymania dziecka rozkłada się proporcjonalnie do wysokości zarobków obojga (...)

 • Pozew o rozwód: dokumenty potrzebne do złożenia

  Jak wygląda przykładowy pozew o rozwód bez orzekania winy którejkolwiek ze stron? Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu (rozwód, alimenty na dziecko, sposób korzystania ze wspólnego mieszkania)?

 • Ugoda sądowa w postępowaniu cywilnym

  Do którego etapu procesu można zawrzeć ugodę w postępowaniu cywilnym? Czy ugodę można zawrzeć tylko do części roszczeń, a w pozostałej części pozostawić je wyrokowi sądu? Czy można zrzec się części roszczeń lub jednego z roszczeń całkowicie w momencie trwania procesu i bez zgody (...)

 • Skarga pauliańska - wartość przedmiotu sporu

  Dłużnik (nakaz zapłaty na kwotę ponad 500 tys. zł) z pokrzywdzeniem wierzyciela zbył nieruchomość na rzecz osoby bliskiej (wspólnik w interesach). Jak ustalić wartość przedmiotu sporu (skarga pauliańska ), jeśli nie znamy wartości zbytej nieruchomości, jeśli zbyta nieruchomość jest (...)

 • Odszkodowanie za ugryzienie przez psa

  Starsza osoba została dotkliwie pogryziona w nogę przez psa. Leczenie trwało kilka miesięcy a noga do tej pory nie jest w pełni zdrowa. Właściciel psa został skazany na karę grzywny z art 157 par1 i 3 kk. Pokrzywdzona zamierza domagać się odszkodowania pieniężnego. Która droga będzie najwłaściwsza (...)

 • Czas oczekiwania na ciepłą wodę

  Czy jest jakiś przepis, który reguluje, po jakim czasie należy rzeczywiście uzyskać ciepłą wodę od momentu odkręcania kurka? Albo, ile litrów należy wylać ciepłej wody, aby w końcu ją uzyskać? Sytuacja ma miejsce na nowo oddanym osiedlu mieszkaniowym. Usterka wystąpiła zaraz po wprowadzeniu (...)

 • Nakaz inspektora nadzoru budowlanego

  Inspektor budowlany wydal nakaz naprawy dachu nieruchomości celem polepszenia estetyki, czyli przełożenia dachówki, odbudowy komina. Dom ma wielu współwłaścicieli, jeden z 1/3 udziałów chce wykonać ten nakaz a nie ma możliwości porozumienia się w tej sprawie z pozostałymi współwłaścicielami. (...)

 • Aport udziałów do Spółki Akcyjnej

  Jestem 100% udziałowcem Spółki z o.o. Za 2 miesiące chcę wnieść aportem do Spółki Akcyjnej moje 100% udziałów Sp. z o.o. Chcę objąć akcje w zamian za wkład niepieniężny w wysokości wartości rynkowej tych udziałów. Czy owa czynność wiąże się z zapłatą podatku dochodowego, VAT (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 654 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 653 z 2010

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 652 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • Monitor Polski Poz. 615 z 2010

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 614 z 2010

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2009

 • Monitor Polski Poz. 613 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2010 r. nr 112-11-10 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego

 • Monitor Polski Poz. 612 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku