e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Czerwiec 2010

 • 1.7.2010

  Tańsze rozmowy na wakacjach za granicą

  Od dziś obowiązują niższe stawki w roamingu europejskim. Choć tańsze są wszystkie rozmowy i korzystanie z mobilnego internetu za granicą, to Polacy obniżkę odczują jedynie w SMS-ach i połączeniach odbieranych.

 • 30.6.2010

  Pozew grupowy powodzian będzie precedensem

  W ciągu tygodnia poszkodowani mają przesłać adwokatom dokumenty, które zaważą na podjęciu decyzji o przygotowaniu pozwu. Eksperci wskazują, że będzie to sprawa niezwykle skomplikowana i precedensowa.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Obowiązek zachowania tajemnicy bez lojalki

  Czy pracodawca rozwiązując umowę o pracę może wymagać zachowania tajemnicy o informacjach służbowych przez 3 lata? Nie zakazuje on pracy u konkurencji i tym samym nie wypłaca odszkodowania za taki zakaz, ale wymaga zachowania tajemnicy.

 • Ustanowienie służebności przejazdu i przegonu

  Jak ustanawia się służebność? Chodzi o służebność przejazdu i przejścia.

 • Przekazanie sprawy właściwemu organowi

  Czy postanowienie o przekazaniu sprawy według właściwości (art. 65 kpa) powinno być wydane wobec organu właściwego i jedynie przesłane do wiadomości wnoszącego sprawę, czy też należy wydać je w stosunku do wnoszącego, odczekać 7 dni na to ,aby mógł je zażalić i zwykłym pismem po (...)

 • Urlop wypoczynkowy młodocianego

  Od 1 lipca 2010 roku zatrudniam pracownika młodocianego do nauki zawodu. Ile i od kiedy przysługuje mu urlopu w 2010 roku, a ile w 2011 roku?

 • Nabycie rzeczy przyszłej

  W trakcie trwania małżeństwa mąż prowadził działalność gospodarczą. W leasingu nabył samochód. Obecnie jest w trakcie rozwodu (małżonkowie mają już spisaną rozdzielność majątkową) i uzgodnione zostało, że samochód po zakończeniu leasingu będzie żony. Żona jednak nie może (...)

 • Zniesienie współwłasności

  Moja babcia wraz ze swoim bratem posiadała na własność nieruchomość ( 50% udziałów babci i 50% udziałów jej brata). Brat babci zmarł a jego rodzina ( syn, córka i żona ) nie zamieściła tej połowy kamienicy w swojej masie spadkowej. W Księdze wieczystej nadal jest wpisana moja babcia (...)

 • Obowiązek uiszczenia opłaty za parking

  Osoba trzecia w wyniku przestępstwa uzyskała klucze od mojego samochodu i pod wpływem alkoholu jeździła nim do czasu zatrzymania przez policję. Następnie samochód został odstawiony na prywatny parking płatny. Nie wiem na jakim etapie postępowania jest sprawa użycia mojego samochodu. Właściciel (...)

 • Skarga pauliańska - wartość przedmiotu sporu

  Dłużnik (nakaz zapłaty na kwotę ponad 500 tys. zł) z pokrzywdzeniem wierzyciela zbył nieruchomość na rzecz osoby bliskiej (wspólnik w interesach). Jak ustalić wartość przedmiotu sporu (skarga pauliańska ), jeśli nie znamy wartości zbytej nieruchomości, jeśli zbyta nieruchomość jest (...)

 • Odszkodowanie za ugryzienie przez psa

  Starsza osoba została dotkliwie pogryziona w nogę przez psa. Leczenie trwało kilka miesięcy a noga do tej pory nie jest w pełni zdrowa. Właściciel psa został skazany na karę grzywny z art 157 par1 i 3 kk. Pokrzywdzona zamierza domagać się odszkodowania pieniężnego. Która droga będzie najwłaściwsza (...)

 • Czas oczekiwania na ciepłą wodę

  Czy jest jakiś przepis, który reguluje, po jakim czasie należy rzeczywiście uzyskać ciepłą wodę od momentu odkręcania kurka? Albo, ile litrów należy wylać ciepłej wody, aby w końcu ją uzyskać? Sytuacja ma miejsce na nowo oddanym osiedlu mieszkaniowym. Usterka wystąpiła zaraz po wprowadzeniu (...)

 • Oryginały dokumentów składane razem z pozwem

  Składam pozew i dołączam do niego oryginały dokumentów (bo nie chcę korzystać z usług notariusza). Czy te dokumenty podlegają zwrotowi, np. gdyby były potrzebne w innej sprawie?

 • Skierowanie sprawy do sądu

  Mąż prowadził działalność gospodarczą. Po jej zamknięciu pewna kobieta jest nam winna 1200 złotych. Wysłaliśmy do niej upomnienie na specjalnym druku, wielokrotnie dzwoniliśmy do niej ale nas zbyła. Chcemy sprawę skierować do Sądu. Jaka jest wtedy procedura, jak i w jakiej formie skierować (...)

 • Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie

  Czy będąc pełnomocnikiem męża, który nie stawia się na rozprawie, muszę podać przyczynę nieobecności męża i przedstawić jakieś zaświadczenie lub zwolnienie?

 • Odwołanie od wyroku nakazowego

  Zostałem uznany za winnego przedłożenia sfałszowanej legitymacji studenckiej na uczelni. Jest to wyrok nakazowy. Czy mogę się jakoś od niego odwołać, jeśli uważam, że jestem niewinny?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 782 z 2010

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 781 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 780 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 779 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 778 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 777 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową

 • Dziennik Ustaw Poz. 776 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 775 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 774 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 773 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 772 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 771 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

 • Dziennik Ustaw Poz. 770 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 769 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 647 z 2010

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w teminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Poz. 646 z 2010

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 czerwca 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 645 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Poz. 644 z 2010

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 643 z 2010

  Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni

 • Monitor Polski Poz. 642 z 2010

  Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 • Monitor Polski Poz. 641 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. przypadających na jednego mieszkańca

 • Monitor Polski Poz. 640 z 2010

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 639 z 2010

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii "Wielkie bitwy" - Grunwald i Kłuszyn, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 638 z 2010

  Zarządzenie Nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Monitor Polski Poz. 637 z 2010

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 636 z 2010

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 231 z 2010

  Regulamin nr 122 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite wymagania techniczne dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w odniesieniu do ich układów ogrzewania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 181 z 2010

  Regulamin nr 116 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy techniczne dotyczące zabezpieczenia pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 151 z 2010

  Regulamin nr 99 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji gazowo-wyładowczych źródeł światła używanych w homologowanych gazowo-wyładowczych reflektorach pojazdów samochodowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 92 z 2010

  Regulamin nr 98 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów samochodowych wyposażonych w gazowo-wyładowcze źródła światła

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 69 z 2010

  Regulamin nr 91 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł obrysowych bocznych przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2010

  Regulamin nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 13 z 19.1.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (  Dz.U. L 208 z 11.8.2005)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uznania Algierii w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4226)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 572/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 571/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 570/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. poddające rejestracji przywóz modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 569/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do sprzedaży w drodze procedury przetargowej masła i odtłuszczonego mleka w proszku przewidzianych odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 i w rozporządzeniu (UE) nr 447/2010

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 568/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 odnośnie do zakazu wprowadzania na rynek lub stosowania w żywieniu zwierząt produktów białkowych uzyskanych z drożdży z rodzaju Candida wyhodowanych na n-alkanach (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. C 86 z 31.3.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2010

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2010

  Regulamin nr 80 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji siedzeń dużych pojazdów pasażerskich oraz tych pojazdów w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich mocowań

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji za rok finansowy 2010 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5836 – Bilfinger Berger/Hertel/FridayEuroTech) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 567/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5876 – Turmed/RACC/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5778 – Novartis/Alcon) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie środków ochronnych na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 260/2009 oraz (WE) nr 625/2009 dotyczącego przywozu modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2010 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 566/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania połowy członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 565/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5802 – RWE Energy/Mitgas) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5871 – KKR/Triton/Ambea) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Regulamin nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 564/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5805 – 3i/Vedici Groupe) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5793 – Dalkia CZ/NWR Energy) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Rok budżetowy 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1