e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Czerwiec 2010

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną

  Ja i Żona zawarliśmy Umowę Dożywocia z obcym starszym, samotnym panem (podopiecznym) rok temu. Nie utrzymywał kontaktów ze swoją rodziną (byli pokłóceni) ani z rodziną byłej żony. Nie miał ubezpieczenia i doznał wylewu. Za opiekę pan zapisał nam dom. Nie miał dzieci. Ze swoją żoną (...)

 • Wygrana na loterii Pusty SMS

  W loterii "Pusty sms" otrzymałem sms-a: "Pieniądze w kwocie 500.000,- zł przygotowane do przelewu. Osoba z XXX XXX XXX prosze się zgłosić na XXX! Gratuluję!" Zgłosiłem się w/g polecenia wysyłając kolejnego pustego smsa. Potem kilkoma smsami potwierdzono te wygraną warunkując jej wypłacenie (...)

 • Ustanowienie rezydencji podatkowej w Polsce

  Mamy numery PESEL, natomiast nie mamy numerów NIP. Jeżeli zdecydujemy się na stały pobyt w kraju po prawie 19-letnim pobycie w U.S.A., to jakie kroki powinniśmy podjąć by zalegalizować nasz pobyt jako rezydentów podatkowych w Polsce?

Artykuły i poradniki

 • Dialog konkurencyjny - sposób na złożone i skomplikowane zamówienie

  Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 25 maja 2006 r. wprowadziła zupełnie nowy tryb udzielania zamówień - dialog konkurencyjny. Dialog konkurencyjny pozwala na udzielanie złożonych i skomplikowanych zamówień, w szczególności związanych z projektami infrastrukturalnymi, technologiami (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 646 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 645 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 644 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w wyborach do parlamentu europejskiego w czasie przerwy w głosowaniu

 • Dziennik Ustaw Poz. 643 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 642 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 641 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 640 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla lądowisk

 • Dziennik Ustaw Poz. 639 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 638 z 2010

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2010

  DG ds. Tłumaczeń Ustnych (SCIC) — Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2010/10270

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2010

  Dyrekcja Generalna ds. Energii (ENER) — Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2010/10269

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2010 r. uchylająca decyzję 2006/601/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pod nazwą „LL RICE 601” w produktach z ryżu i przewidująca wyrywkowe kontrole na brak tego organizmu w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3527) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Biuro Współpracy EuropeAid (AIDCO) — Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2010/10268

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 497/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Porozumienie w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych (RTD) — Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2010/10267

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2010

  Porozumienie genewskie w sprawie handlu bananami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5856 – OCI/Certain fertilizer and related businesses of DSM) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Kolumbią, Kostaryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5873 – Advent/DFS Furniture Company) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5860 – Cooper/Danaher/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Służba Prawna Komisji Europejskiej — Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy prawnego (stanowisko dyrektora) (grupa zaszeregowania AD 14) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2010/10266