e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Sierpień 2010

 • 3.8.2010

  Firmy nie odliczą VAT od paliwa

  Stracą na tym przede wszystkim konsumenci, którzy zapłacą więcej np. za usługi kurierskie, pocztowe oraz produkty spożywcze.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przedawnienie karalności za wykroczenie

  Jak się liczy przedawnienie w sprawie o wykroczenie? Czy od zdarzenia, czy od daty wszczęcia postępowania? Jaki okres? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Dodatkowe dochody a pobieranie renty rodzinnej

  Czy można dorabiać na rencie rodzinnej i do jakiej kwoty?

 • Budowa stawu

  Jakie wymagania prawne muszę spełnić na budowę stawu pow. około 400 m. kw. w zabudowanym siedlisku rolnym o powierzchni ponad 1 ha? Teren w planie zagospodarowania może być przeznaczony na cele rekreacji i rozwoju turystyki.

 • Wymagania dla drzwi wejściowych do budynku

  Czy jest jakiś przepis prawny, jeżeli tak to jaki, który zobowiązuje wykonawcę budynku do wyposażenia lokalu mieszkalnego (do którego wejście jest bezpośrednio z zewnątrz budynku) w drzwi wejściowe? Jaki to ma być w takiej sytuacji rodzaj drzwi (wg jakich norm)? Pytanie uzasadnione jest tym, (...)

 • Zaległa opłata parkingowa

  Po jakim czasie przedawnia się roszczenie o zwrot nie opłaconej opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania? Jeśli wiadomo tylko jaki samochód tam parkował, a nie wiadomo, kto nim kierował, to jaki ma czas urząd miasta (jako właściciel strefy płatnego parkowania) na wyjaśnienie sprawy (...)

 • Umowy o ekstradycji

  Z jakimi państwami Polska nie ma podpisanej umowy o ekstradycji?

 • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

  Na podstawie art. 75 par. 1 kodeksu karnego postanowieniem sądu zarządzono wobec mnie wykonanie kary jednego roku pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnie przez sąd rejonowy za występek z art. 207 par. 1 kk i art. 157 par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk. Podstawa wydania tego postanowienia (art. (...)

 • Rozłożenie grzywny na raty

  Obywatel został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko Skarbowi Państwa na grzywnę w wysokości 10 000 zł. Ponieważ miał niskie dochody i rodzinę na utrzymaniu, sąd zgodził się rozłożyć spłatę na 20 rat po 500 zł każda. Wpłaty są dokonywane w miarę regularnie od lipca (...)

 • Uprawnienia funkcjonariusza straży miejskiej

  Czy funkcjonariusz straży miejskiej może zatrzymać na targowisku osobę, która niesie w ręku płyty CD (bez znaczenia jest to, co zawiera nośnik - w tym przypadku były to akurat prywatne zdjęcia zgrane na CD). Pytanie jest ogólnikowe, ale co np. może stać się z osobą, która na targowisku (...)

 • Opłaty za korzystanie z gruntu gminy

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego aktualnie działka gminy, która graniczy z moją nieruchomością gruntową nie jest drogą lecz terenem z wewnętrznym podziałem na: tereny ulic wewnętrznych (KDW) i leży na obszarze ulicy wewnętrznej jedynej dojazdowej z drogi powiatowej (...)

 • Odwołanie rezerwacji

  Dzień Dobry. 22.10.2009 w biurze podróży X dokonałem przez Internet rezerwacji wyjazdu na narty w terminie 12.12.2009. W dniu 26.10.2009 ze względów osobistych byłem zmuszony odwołać zamówioną rezerwację. Obecnie biuro podróży X domaga się zapłaty 604 zł. Przy dokonywaniu zakupów przez (...)

 • Prowadzenie dwóch takich samych spółek cywilnych

  Prowadzimy spółkę cywilną, zbliżamy się do progu obrotów, które w przyszłym roku zobowiązują nas do prowadzenia ksiąg rachunkowych, obecnie jesteśmy na KPiR. Czy możemy założyć drugą spółkę cywilną, na tych samych wspólników, z tą samą siedzibą, prowadzącą tą samą działalność?

 • Porozumienie o zmianie wysokości alimentów

  Przed rozwodem i w trakcie rozwodu w sądzie ustaliłem z byłą żoną kwotę alimentów na dziecko w kwocie 400zł. Sąd tą kwotę zaakceptował. Z dzieckiem spotykam się regularnie i często ze mną i z moją rodziną wyjeżdża na różne wycieczki czy wakacje, przy czym cały czas płacę całą (...)

 • Zapłata alimentów do rąk dziecka

  Płacę alimenty na dwoje dzieci, ze swojego konta na konto ich matki. Jedno z dzieci osiągnęło już pełnoletności, posiada konto. Matka dzieci, co widać na wyciągach z konta dzieci, następnego dnia po otrzymaniu pieniędzy, przesyła je na ich konto. Chciałbym to zmienić. Czy mogę wysyłać (...)

 • Koszty utrzymania lokalu

  Kupiłem mieszkanie własnościowe na licytacji komorniczej. Poprzedni lokator wyprowadził się dopiero po roku. Mieszkanie należy do wspólnoty. Od daty nabycia opłacam zaliczkę na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz na fundusz remontowy. Ponieważ nie zamieszkuję mieszkania zaznaczyłem (...)

 • Trudność ze spłatą zachowku

  Mam do spłacenia zachowek, ale nie posiadam pieniędzy na jego spłatę. Uprawniony do zachowku nie chce pójść na żaden kompromis. Złożył pozew do Sądu o zasądzenie zapłaty zachowku wraz z odsetkami. Czy Sąd może rozłożyć spłatę zachowku na raty? A jeśli tak to jaka jest podstawa prawna (...)

 • Sprzeczność zarządzeń pracodawcy z prawem

  Czy pracodawca może wydawać zarządzenia lub regulaminy, które są niezgodne z ustawami lub rozporządzeniami? . Decydenci średniego szczebla niejednokrotnie nie są zainteresowani analizą tych zgodności. Twierdzą, iż jeśli pracodawca tak nakazuje, to mogę nawet popełnić nieświadomie przestępstwo (...)

 • Wspólna opieka nad starszym rodzicem

  Moja mama jest osobą po 80 roku życia i choruje na Alzheimera. Od 6 lat opiekuję się nią sama, a mam jeszcze dwoje rodzeństwa. Ja nie oczekuję za bardzo pomocy finansowej, ale chciałabym, aby oni też brali udział w opiece nad mamą. Wielokrotnie prosiłam, aby od czasu do czasu zabierali mamę (...)

Artykuły i poradniki

 • Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?

  Mimo, iż pomoc przewidziana ustawą o dodatku mieszkaniowym tylko częściowo pokryje comiesięczne wydatki związane z opłatami za mieszkanie, warto jednak zapoznać się z warunkami przyznawania takich dodatków, tym bardziej, że procedura uzyskiwania dodatku nie jest nadto skomplikowana, (...)

 • Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

  Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, są księgi wieczyste prowadzone dla danej nieruchomości. Pozostałe rejestry mają charakter pomocniczy, (...)

 • Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Z podpisaniem umowy z deweloperem wiążą się zazwyczaj duże wydatki. Jednocześnie należy sobie zdawać sprawę z faktu, iż mamy w takim przypadku do czynienia z profesjonalistą, obeznanym w branży budowlanej i zasadach zawierania tego typu umów. Ma on więc pewną przewagę przy zawieraniu (...)

 • Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

  Umowa sprzedaży mieszkania jest już ostatnim etapem całej procedury, w toku której zawieranych jest jeszcze \"po drodze\" kilka niezbędnych umów. Warto zatem poznać zasady, na jakich niektóre \"groźne\" dla nabywcy (konsumenta) postanowienia umowy mogą zostać uznane za niedozwolone. (...)

 • Uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej

  Klauzule regulujące prawo odstąpienia od umowy umieszczane są obecnie niemal we wszystkich umowach deweloperskich. Z uwagi na to, iż należą one do najbardziej istotnych postanowień umowy z punktu widzenia nabywcy, warto jest poświęcić im więcej czasu przy analizie konkretnej umowy. Aby zastrzeżenie (...)

 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - co powinniśmy wiedzieć?

  Każdego dnia na drogach dochodzi do licznych zdarzeń drogowych. Często kierowcy nie wiedzą, co w takich sytuacjach robić. Ich nieprawidłowe zachowania wynikają z nieznajomości podstawowych zasad. Policjanci udzielają niezbędnych porad kierującym pojazdami m.in., jak zachować się w przypadku (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 728 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2010 r. nr 1131-24-2010 o powołaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Poz. 727 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2010 r. nr 1131-18-2010 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 726 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2010 r. nr 112-22-10 o mianowaniu Dowódcy Marynarki Wojennej

 • Monitor Polski Poz. 725 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. nr 1131-16-2010 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Monitor Polski Poz. 724 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. nr 1130-11-2010 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 723 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1130-10-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 722 z 2010

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2010 r. nr 1130-9-2010 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 721 z 2010

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Zaremby

 • Monitor Polski Poz. 720 z 2010

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Poz. 719 z 2010

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Monitor Polski Poz. 718 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku

 • Monitor Polski Poz. 717 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 716 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Zygmunta Glogera w 100. rocznicę Jego śmierci

 • Monitor Polski Poz. 715 z 2010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiającego wspólne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (  Dz.U. L 169 z 8.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 7, s. 345)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5139) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5138) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 694/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 693/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 692/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5941 – BDMI/DuMont Venture/Learnship) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2010 r. ustanawiająca Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Przyjęcie decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych