Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Wałbrzych

  • Województwo:

   Dolnośląskie

  • Wartość:

   3677000.00

  • Data licytacji:

   2009-08-31

  • Miejsce licytacji:

   Sąd Rejonowy w Wałbrzychu ul. Słowackiego 10 sala nr 13

  • Komornik:

   Waldemar Wójcik

  • Informacje:

   OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI
   NIERUCHOMOŚCI nr KW 29908

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:


   31 sierpnia 2009 r. o godz. 9:00


   w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 10

   w sali nr 13, odbędzie się


   DRUGA LICYTACJA

   nieruchomości składającej się z dwóch działek - nr 187/25 o pow. 0,1415 ha i nr 187/26 o pow. 3,5135 ha, zabudowanych pozostałościami po budynkach i budowlach zakładu prefabrykacji elementów betonowych i żelbetonowych, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 29908. Nieruchomość ta położona jest w Wałbrzychu przy ul. Długiej - przy wielomieszkaniowym Osiedlu Piaskowa Góra i przy ciepłowni dla tego Osiedla. Dłużnicy są użytkownikami wieczystymi nieruchomości do 05.12.2089 roku, a właścicielem jest Skarb Państwa.


   Suma oszacowania wynosi 3 677 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 451 333,33 zł.

   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 367 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do godz. 8:30 dnia 31.08.2009 r.

   Rękojmię można uiścić także na konto komornika:


   BZ WBK SA O/Wałbrzych 08 1090 2271 0000 0005 8400 0759


   Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


   W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00.

    

   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


   Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (074) 843 33 39

  • Dodatkowe informacje:

   Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (074) 843 33 39Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 6
 • 3
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane