Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Mikołów

  • Województwo:

   śląskie

  • Wartość:

   369236.00

  • Data licytacji:

   2009-11-04

  • Miejsce licytacji:

   Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Mikołowie

  • Komornik:

   Grzegorz Sokół

  • Informacje:

   Nagłó,wek: KM 160/08 - 10.01.2009 godz.11.00 Kom. przy SR w Mikołowie - spó,łdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 71,92 m2

   Kategoria: lokale mieszkalne

   Wojewó,dztwo: śląskie

    ,


   OBWIESZCZENIE

    ,

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w ,Mikołowie Grzegorz Sokó,ł Kancelaria Komornicza w ,Mikołowie zawiadamia na podstawie art. ,953 ,kpc w ,związku z art. ,983 ,kpc, że w ,dniu


   4 listopada 2009 r. ,godz. 10:00


   w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w ,Mikołowie odbędzie się:

    ,

   DRUGA ,LICYTACJA

    ,

   nieruchomości położonej w miejscowości:

   Mikołó,w, przy ulicy Stolarska 8/4 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr ,61415 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ,Mikołowie. Nieruchomość jest to lokal mieszkalny
   o powierzchni użytkowej 92,7 m2, dwukondygnacyjny oraz udział 0,125 w prawie wieczystego użytkowania gruntu i w częściach wspó,lnych budynku.


   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 369 236,00 zł.

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 246 157,33 zł.


   Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 36 923,60 zł przed rozpoczęciem licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w ,Mikołowie Grzegorz Sokó,ł Kancelaria Komornicza w ,Mikołowie lub na rachunek bankowy: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717 ING Bank Śląski SA O/Mikołó,w.


   Nieruchomość oglądać będzie można na dwa tygodnie przed licytacją zaś operat szacunkowy znajdować się będzie do wglądu w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w tym samym terminie.

   Prawa osó,b trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powó,dztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotó,w razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w ,tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentó,w i nie zostaną zgłoszone najpó,źniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w ,dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ,przysądzeniu własności.

    ,

   Szczegó,łowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (032) ,22 60 702

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,


    ,

    ,

    ,

    ,


    ,

  • Dodatkowe informacje:

   Tel. (032) 22 60 702Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 6
 • 3
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane