Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Mława

  • Województwo:

   mazowieckie

  • Wartość:

   199130.00

  • Data licytacji:

   2009-10-08

  • Miejsce licytacji:

   budynek Sądu Rejonowego w Mławie, ul. Reymonta 3 w sali nr 1B

  • Komornik:

   Jerzy Berdyga

  • Informacje:

    ,

    ,

    ,

   OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

    ,

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga (tel. (023) 655 34 57, 58, fax 654 36 98)

   ogłasza, że dnia:


   8 października 2009 r. o godz. 15:00


   w budynku Sądu Rejonowego w Mławie mającego siedzibę przy ul. Reymonta 3 w sali nr 1B, odbędzie się


   DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI


   stanowiącej:

   działka gruntu nr 306 o pow. 0,1800 ha zabudowana:

   • budynkiem murowanym, piętrowym, całkowicie podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 157,40 m2,

   • budynkiem inwentarskim murowanym, wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem gospodarczym o pow. użytkowej 111,00 m2,

   • budynkiem garażowym murowanym, wolnostojącym, parterowym, całkowicie podpiwniczonym o pow. użytkowej 64,70 m2,

   • budynkiem drewnianym, parterowym niepodpiwniczonym wolnostojącym o pow. użytkowej 26 m2 w stanie kwalifikującym go do rozbió,rki

   należącej do dłużnika: *****

   położonej: w m. Dębsk, gm. Szydłowo,

   dla któ,rej Sąd Rejonowy w Mławie Wydział Ksiąg Wieczystych

   prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 55076.

    ,

   Suma oszacowania wynosi 199 ,130,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 2/3 sumy oszacowania i wynosi 132 ,753,33 zł.

   Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19 ,913,00 zł w gotó,wce w kancelarii komornika do godz. 13:30 najpó,źniej w dniu licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

   Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ciechanowie

   15 1020 1592 0000 2102 0054 3538

   W przypadku dokonywania wpłaty wadium na rachunek bankowy komornika, wadium winno być wpłacone z wyprzedzeniem umożliwiającym stwierdzenie przed rozpoczęciem licytacji, że wadium znajduje się na koncie komornika pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji.

   Zgodnie z przepisem art. 976 §,1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, któ,re mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


   Szczegó,łowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (023) 655 34 57

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

  • Dodatkowe informacje:

   Tel. (023) 655 34 57Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 9
 • 2
 • 2
 • 6
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane